Site announcements

Hướng dẫn đăng ký thông tin

by Admin User -

Bước 1. Đăng ký thông tin để được thêm vào hệ thống tại đường link https://forms.gle/7UoN9JtQp3DGY2Qr7

Bước 2. Truy cập vào hệ thống tại địa chỉ https://lms.innoteq.edu.vn/ và đăng nhập bằng mã số học viên (user và password)

Bước 3. Chọn khóa học, và sử dụng hệ thống theo yêu cầu của giảng viên